لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

تاریخچه شمع تولد

یونانی‌های بمنظور احترام گذاشتن به آرتمیس، خدایان ماه، کیک‌های خود را بشکل گرد می‌پختند. شمع‌های روشن بر روی کیک نمادی از درخشندگی ماه بود و دودی که از این شمع‌ها بالا می‌رفت، رساننده دعاها و آرزوهایشان به خدایانی بود که در آسمان‌ها زندگی می‌کردند. با این حال بعضی از محققان معتقدند که این سنت در واقع در آلمان آغاز شده است، جایی که شمعی بر روی کیک گذاشته می‌شد تا “نور زندگی” را نشان دهد.

امروزه، در بیشتر فرهنگ‌ها، تولد را با کیک، شمع روشن و یک آهنگ مخصوص تولد، جشن می گیرند. تعداد شمع‌ها معمولا سن فرد را نشان می‌دهد. بسیاری معتقدند که باید درهنگام فوت کردن شمع‌ها چشم‌های خود را بست و  آرزویی کرد و با یک نفس همه‌ شمع‌ها را فوت کرد. آن‌ها همچنین معتقدند که آرزوی خود را نباید به کسی گفت، وگرنه آن آرزو هرگز برآورده نمی‌شود.